ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ναί, θέλω να ανακηρυχθεί ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ως προστάτης του Ελληνικού σχολείου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    

ΙΔΙΟΤΗΤΑ                

ΣΧΟΛΕΙΟ(για μαθητές)

ΠΟΛΗ                      

ΧΩΡΑ                      

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ           

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
 Κλείστε το παράθυρο